O mnie

Z wykształcenia jestem psychologiem, pedagogiem, certyfikowanym psychoterapeutą uzależnień ( nr 391),psychoonkologiem, psychoterapeutą PTP w procesie certyfikacji.

Od kilkunastu lat pracuję psychoterapeutycznie z osobami doświadczającymi osobistych problemów,związanych zarówno z bieżącą sytuacją jak i problemami wynikającymi z historii życia. Mam szerokie doświadczenie pracy z osobami uzależnionymi, uwikłanymi w przemoc, a także i ich rodzinami (małżonkami,partnerami, dziećmi, osobami z tzw. syndromem DDA, ). Aktualnie jestem związana z Puckim Hospicjum gdzie pracuję z pacjentami ich i rodzinami. Ponadto jestem psychologiem w Szkole Podstawowej w Mostach.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji, kieruję się w niej Kodeksem Etycznym Psychologa.

Edukacja

Doświadczenie zawodowe: