Oferta

Pomagam osobom:

Konsultacja

Spotkania wstępne (1-3), pozwalają one na wstępne określenie problemu i oczekiwań osoby zgłaszającej się, sformułowanie celu terapii i podjęcie decyzji o najbardziej adekwatnej formie pomocy.

Pomoc w sytuacjach kryzysowych

Od 6-12 spotkań, których celem jest doraźna pomoc w najróżniejszych sytuacjach kryzysowych. Spotkania te mają ściśle określony cel i związane są z konkretnym problemem.

Psychoterapia indywidualna

Spotkania, które mają na celu poprawę jakości życia. Są one pomocne, gdy człowiekowi towarzyszy poczucie, że nie radzi sobie w życiu, związku, pracy, a przeżywane emocje wymykają się spod kontroli. Spotkania odbywają się raz w tygodniu. Ilość spotkań i czas trwania psychoterapii zależy od problemu, z jakim przychodzi osoba.

Pracuję w sposób, w którym staram się integrować różne podejścia i nurty psychoterapii. Korzystam z dostępnych i sprawdzonych metod. Szczególną rolę przypisując relacji jaka tworzy się w procesie psychoterapii.